onsdag 24 november 2010

Riksdagens multikultingar

Idag den 24 november tänker politikerna skriva in i grundlagen att Sverige är ett mångkulturellt land! Vårt land kommer att att få ett kast-system likt Indien, med särskild lagstiftning för varje grupp, kaster som man inte har rätt att få lämna. Och eftersom 95 % av invandringen de senaste 20 åren varit från muslimska länder, blir konsekvensen på lång sikt inte mångkultur utan islams monokultur.

EUropa, med en miljard invånare