onsdag 28 augusti 2013

Tänker Obama starta Tredje Världskriget?


För hundra år sedan år 1913, kunde varken européer eller amerikaner förutse att första världskriget skulle starta påföljande år. Situationen i Syrien stinker av samma osäkerhet och möjlighet.

   Kan Syrien vara början till WWIII ?