tisdag 28 juni 2011

I takt med den demografiska förändringen...

... kommer islam att bli en påtaglig maktfaktor. Nu håller även de borgerliga partierna på att infiltreras av islamister och deras medlöpare. De rödgröna har sedan länge bytt ut Marx mot Muhammed.

Ett undantag är Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) som på sitt riksmöte i början av juni fattade ett smått historiskt beslut, där man antog en formulering som deklarerar att samhällsgemenskap står mot multikulturalism.

SD: Zlatan är svensk om han känner sig som svensk