söndag 31 oktober 2010

Kyrkomoskén i Fisksätra brev 1‏

Svenska kyrkan Nacka församling v g diarieför och meddela dnr tack

Biskop Bengt Wadensjö

Projektledare Henrik Larsson, präst

Saltsjöbadens församling

Kommunalrådet Erik Langby (m)

För kännedom: Svenska Dagbladet Brännpunkt, Mitt i Nacka och Nacka Värmdöposten

Ämne: Kyrkomoskén i Fisksätra 1

Hur mycket kostar projektet? Vilka bekostar det?

Den 23 september presenterade Ni på SvD Brännpunkt planerna på en gemensam kyrka och moské i Fisksätra under rubriken ”Vi bygger ihop kyrka och moské” . Presentationen reser en del frågor.

”Folket i Nacka håller på att få en kyrka och en moské som goda grannar under samma tak.

Det stod ingenting i Er artikel om hur mycket ”folket i Nacka” får betala för denna innovation. Jag vill som skattebetalare – `dessutom straffbeskattad pensionär - i Nacka gärna veta hur många miljarder vi kommer att ”” bidra med till kyrkomoskén? Eller skall Svenska kyrkan/Nacka församling själva stå för kostnaderna för ombyggnaden mm? Man skall t ex enligt uppgift ha en gemensam entré – vem/vilka bekostar den?

Vem äger marken där kyrkomoskén skall stå? Har muslimska föreningen i Fisksätra köpt den mark där moskén skall stå? Hur mycket betalade de i så fall för marken?

Hur fördelas totalkostnaderna mellan skattebetalarna, Svenska kyrkan, Katolska kyrkan/ St Konrads katolska församling och muslimerna/Fisksätra muslimska förening?

Enligt uppgift i Mitt i Nacka den 5 oktober skall den muslimska föreningen i Fisksätra bekosta moskébygget? Stämmer det? Varifrån har föreningen fått pengar till ett så omfattande projekt? Vanligtvis brukar ju Saudiarabien – wahhabiterna[1] – bekosta moskébyggen i Europa. Gör de det även i det här fallet?

I Gävle bidrog Qatar 2007 med fem miljoner kr för att omvandla en metodiskyrka till moské.

Det verkar som om Rinkebys muslimer har svårt att samsas om en gemensam moské på Järvafältet.. Enligt Abebe Hailu, v ordf i stadsdelsnämnden (s) i Rinkeby skall ”den nya moskén inte bli en moské för alla muslimer utan enbart för en somalisk grupp. De har förmodligen inte en ”gemensam värdegrund.

Hur långt sträcker sig den muslimska toleransen?

Beträffande den gemensamma entrén i ”Guds hus” undrar jag om även kvinnor får använda denna eller skall kvinnorna ha en egen ingång?

I vilka utrymmen i kyrkomoskén får Svenska kyrkans, katolikernas och muslimernas kvinnor träffas och umgås tillsammans med kristna och muslimska män?

Abdallah Salah, vice ordförande i Islamiska förbundet i Stockholm tycker att ”det är rätt att kvinnor och män är åtskilda under bön.[2] Ett exempel på ”den gemensamma värdegrunden Ni hyllar i artikeln förmodar jag.

Hisham Medjedoub säger: ”Det måste vara en gardin emellan, det bara är så. Annars kan män och kvinnor bli attraherade av varandra under bön.”

I det 2 500 kvm stora moskén med bl a två stora bönesalar som skall byggas i Rosengård planeras en tredje våning, där det skall finnas aktiviteter för enbart kvinnor.

Hur går detta ihop med den i Sverige påbjudna jämställdheten mellan män och kvinnor? Vad anser biskop Wadensjö? Planeras en motsvarande avdelning för kvinnor i kyrkomoskén i Fisksätra? En artikel om kyrkomoskén i Mitt i Nacka den 5 oktober hade rubriken ”I Guds hus får alla ett eget rum.” Jag förmodar att även kvinnorna får ett eget rum” i moskén.

Kontraktet med Malmö kommun om den nya moskén har skrivits under av Khalil Assi, som satt i ledningen för Det islamiska trossamfundet i Köpenhamn, när striden om Muhammedkarikatyrerna blossade upp. Samfundets imam Abu Laban var en av de imamer - upprorsmakare - som reste till Mellanöstern och visade teckningarna för religiösa ledare. De värsta teckningarna var dessutom ”egenproducerade” för att väcka maximal vrede. Resultatet blev som bekant att nordiska ambassader i Damaskus och Beirut stormades och brändes ner. I Nigeria brändes elva kyrkor ner. Och så fortsatte det.

I en nu stängd källarmoské i Rosengård höll Abu Laban under flera år hatpredikningar som väckte uppmärksamhet p g a sin radikalism.

Efter publiceringen av Försvarshögskolans rapport 2009 om radikaliseringen av Rosengårds muslimer konstaterade integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni att

de barngiften och de trakasserier mot kvinnor utan slöja som förekommer i Rosengård är ett hot mot demokratin.

Hur ställer sig biskop Wademsjö till ”barngifte och trakasserier mot kvinnor utan slöja”? Håller Ni med Sabuni om att de är ”ett hot mot demokratin” eller ej?

Antisemitiska budskap sprids i moskéerna

”Vi vill betona kärleksbudskapet i våra religioner” sade Carl Dahlbäck, kyrkoherde i Nacka församling i Mitt i Nacka den 5 oktober.

Den antisemitiska propaganda som låg bakom nazisternas förföljelse av judar lever i dag vidare i muslimvärlden. I Stockholmsmoskén - en av de viktigaste symbolerna för

islam i Sverige - har det regelmässigt förekommit antisemitiska hatpredikningar och hets mot judar. Vilka garantier kan Ni ge för att imamerna inte kommer att predika antisemitism i Fisksätramoskén?

För något år sedan bjöd Sveriges Unga Muslimer, SUM in imamen Abdulah Hakim Quick till sin stora ungdomskonferens. Han har predikat att judar är ”smuts” och att ”det enda rätta straffet för homosexualitet är döden.” Tidigare hade SUM till sina konferenser bjudit in Riyadh Haq och Khalid Yasin som predikar samma budskap [3]

Hur stämmer dessa budskap med det ”kärleksbudskap” Ni betonar och med den värdegrund ni påstår att kyrkan har gemensam med islam?

I Stockholmsmoskéns bokhandel beslagtogs för några år sedan videokassetter och cd-skivor med grovt antisemitiskt innehåll och uppmaningar till mord på judar.. JK Göran Lambertz refererade innehållet : ”Man tillskriver judar egenskaper som opålitliga och fega, de anses orena, påstås ägna sig åt dobbleri och utpekas som fiender. De kallas genomgående för ’bröder till apor och grisar.” Trots dessa klart antisemitiska budskap valde JK att lägga ner förundersökningen med hänvisning till att ”hatpropagandan måste ses i ljuset av Mellanösternkonflikten.”

Vid en - från början - hemlig konferens i moskén arrangerat av Europeiska rådet för fatwa och forskning, ECFR och Islamiska förbundet höll den extreme predikaren Sheikh Yousef al-Qaradhawi en massmordspredikan och uppviglade till självmordsattacker som en nödvändig del av ett nödvändigt heligt krig för att driva ut judarna ur Israel.”

al-Qaradhawi slog fast att ”självmordsterrorism är det kraftfullaste av vapen därför att det är ett unikt vapen som Allah givit alla sina troende. Det utgör en form av gudomlig rättvisa på jorden.

SvD:s medarbetare Salam Karam avslöjade att imamens tal på arabiska inte stämde med tolkens svenska översättning. Karams rapport visade att de grövsta utfallen mot västvärlden och USA inte översattes. Bl a översattes inte hans uppmaning till ’heligt krig’: ”Hur länge tänker ni utstå denna förnedring av muslimer utan att handla?”

”På Internet gör ledande imamer grova utfall mot judar, utfall som får Hitler att se ut som en söndagsskollärare i sitt rabiata hat mot det judiska folket” konstaterade Svante Rumar i Världen Idag den19 augusti 2009.

Muslimerna utnyttjar m a o vår demokrati och yttrandefrihet för att sprida sin lära samtidigt som man inte tillåter kristen verksamhet idet egna landet.

För några år sedan förbjöds det kristna korset på porten till Svenska sjömanskyrkan i Alexandra.

Vet biskop Wadensjö möjligen hur högt tornet på den kristna katedralen i Mecka är??

Den 7 augusti 2010 skrev journalisten och författaren Richard Swartz under rubriken ”Skäggen i Sarajevo” i en eldare i DN att ”När jag i början av sjuttiotalet kom till Sarajevo för första gången trodde jag att jag blivit vittne till det sista kapitlet av islam som religion i Europa. Det var ett misstag.”

Swartz skrev vidare att ” de nya moskéer som skjuter som svampar ur backen efter regn irriterar många med sin arabiska, inte längre ottomanska, arkitektur” och att ”den radikala islamism som avfärdar eller bekämpar några av vår civilisations grundläggande värden fått fäste.

En gemensam värdegrund” – var det inte det ni kommit överens om?

Moskéerna – en fristad för terrorister

Hur går Ert mantra ”vi vill betona kärleksbudskapet i våra religioner” ihop med budskapet från det öppna samhällets fiender, som förhärligar våld och mord och uppmanar till terrorism?

En av Sveriges främsta terroristexperter Magnus Norell, Totalförsvarets forskningsinstitut har konstaterat att islamistiska grupper i Sverige ”använder sig av infiltration snarare än konfrontation, och deras huvudmål tycks vara att skapa sig en plattform i de större moskéerna – av vilka en del även får statliga anslag.”

Vid ett möte med svenska kyrkoledare – bl a dåvarande ärkebiskop K G Hammar - i Sundbyberg 2002 poängterade imamen Abd al Haqq Kielan/Leif Eriksson och Mahmoud Aldebe att moskéer är så mycket mer än en religiös byggnad.”

Den 21 augusti 2003 konstaterade folkpartisten Fredrik Malm på DN Debatt att Stockholmsmoskén ”har blivit en plats där terroristanstrukna uppviglare tillåts hålla hov innanför stängda dörrar.

Enligt Säpo har den islamistiska terrororganisationen al-Haramein fått fäste i Bellevue-moskén i Göteborg.

I såväl Rinkebymoskén som i Hudamoskén i Göteborg har den militanta islamistgruppen al-Shabaab värvat somaliska ungdomar som jihadkrigare i hemlandet.

Imamen Fuad Muhamad Qalaf, som ”flydde” till Sverige 1992, har uppmanat ”alla somaliska muslimer i Västerlandet att ansluta sig till jihad i försvar för den islamiska religionen och kamp mot korsfararna. En av Qalafs adepter i Sverige Gouled Hassan Dourad utbildades ” i Afghanistan och utvecklade sina talanger i Somalia så till den grad att han fängslades och hamnade i Guantanamo.

Den muslim - Muhideen Jem kallad ”Abdi” - som attackerade tecknaren Kurt Westergaard med en yxa skrikande om ”blod och hämnd” hade vid minst två tillfällen försökt värva ungdomar i Hudamoskén. Vid värvningarna hade han haft med sig en av dem som julen 2009 genomförde självmordsattentatet i Mogadishu och dödade 23 människor. För oss som hörde honom predika var det inte en fråga om han skulle genomföra en terrorattack utan hur och när” sade en av åhörarna till Berlingske Tidende. [4]

En av de fem islamister som skulle mörda Pia Kjersgaard är imam i en källarmoské i Köpenhamn.

I åratal spred imamen Abu Hamza al-Masri hot, hat och rasism i sin moské i Finsbury Park i London. Bland dem som deltagit vid predikningarna märks ”skobombaren” Richard Reid och ”den tjugonde kaparen” vid 11-septemberattackerna, Zacharias Moussaoui. Hamza själv misstänktes för delaktighet i terrorattentaten i London och andra grova terrordåd bl a i Jemen.

I moskén fann polisen vapen, tårgas, knivar, falska pass mm. 2006 dömdes Abu Hamza till sju års fängelse för att ha uppmanat till utrotning av judar, terrorism, mord på icke-muslimer samt för sex mord, fyra fall av rashets och innehav av en terroristhandbok, där bl a vissa potentiella terrormål pekades ut som Big Ben, Eiffeltornet och Frihetsgudinnan. Abu Hamza har hyllat Hitler och sagt att ”judarna ska utrotas från jordens yta.” Domaren i Old Bailey konstaterade: ”Du har skapat en atmosfär där mord inte bara blivit en legitim handling utan också en moralisk och religiös plikt…

Två av de självmordsbombare som deltog i teroordåden i London i juli 2005 tillhörde den muslimska rörelsen Tablighi Jamaal, som nu planerar den nya moskén i London.

I augusti i år stängde tyska myndigheter den moské - Qudmoskén - i Hamburg som gärningsmännen bl a Mohammed Atta i den s k Hamburgercellen bakom 11 september frekventerade. Efter attentaten bytte moskén namn till Taibamoskén. Trots namnbytet fortsatte den enligt Hamburgs inrikessenator Christoph Ahlhaus att vara en samlingsplats för jihadister och sprida sin demokratifientliga ideologi.

För något år sedan stängde de italienska myndigheterna en moské i Perugia som använts som militär träningslokal. Moskéns imam - med kopplingar till al-Qaida – arresterades.

Era muslimska vänner ger alltså röst åt en högst tvivelaktig och föga humanistisk människosyn – en människosyn som Ni kallar en ”gemensam värdegrund.”

Det är bara att önska biskop Wadensjö et consortes lycka till med ”kärleksbudskapet i era religioner” och med att ”genom dialog skapa en gemensam värdegrund..”

Inger-Siv Mattson, f d internationell sekreterare vid ett statlig forskningsråd
[1] Wahhabismen medger inget som helst utrymme för ny- eller omtolkning av de regler och ritualer som stadfästes under islams första århundrade och efter Muhammeds död 632.

[2] SvD den 20 januari 2010

[3] Källa: Per Gudmundson, SvD och Maria Schottenius, DN den 28 mars 2009

[4] DN ”Yxmannen försökte värva unga i Göteborg” den 13 januari 2010d d dn dn svd d svd

fredag 29 oktober 2010

Svärdets religion är fredens religion™


Den amerikanske TV-kommentatorn Juan Williams blev av med jobbet för att uttryckt oro över islamisk terrorism...

läs vidare >>

ek dn svd dn dn ab ab hd ab svd

onsdag 27 oktober 2010

Inte nobelt

Hör politiserade åsikter över huvud taget hemma i Nobelpriskommittén? Jag är ganska övertygad om att det inte var Nobels avsikt...

läs vidare >>
ab ab dn ex sds svt sds svd gp dn ab blt ex dn

tisdag 26 oktober 2010

WikiLeak avslöjar WMD

Dokumenten avslöjar att Saddam verkligen hade WMD (massförstörelsevapen) och planerade att använda dem så snart USA drog sig tillbaka...

läs vidare >>
dn dn dn dn hd

söndag 24 oktober 2010

Geert Wilders tal i USA om islamiseringen i Europa

Beväpnade kriminella från Rosengård jagar lasermannen. I det sammanhanget kan det vara nyttigt att läsa vad Geert Wilders, partiledare för Hollands nationella parti ”Frihetspartiet”, säger om islamiseringen av Europa, även om det ger kalla kårar...

Media uppfostrar muslimer att uppfatta islamkritik som hets

Den politiska ideologin islam älskar att kamouflera sig som religion, men att den är svärdets religion går inte att ta miste på. De verkliga islamofoberna är de som är rädda och inte vågar kritisera islam. De saknar logik. Islamkritik är inte hets mot folkgrupp. Förföljelse av kristna och andra icke-muslimer är däremot hets...

d svd d dn smp d ex ab ab d svd d d

En vanlig dag på SVT

Klockan 12.20 börjar dagens första hjärntvätt, därefter ska vi lära oss arabiska kl 15:05 och somaliska kl 15.10... läs vidare >>

torsdag 21 oktober 2010

Malmö: vem blandar bort korten?


Bilden hämtad här

Ett antal muslimska invandrare har blivit skjutna i Malmö. De styrande blandar bort korten och talar om en ny svensk laserman. Men kvällar och nätter är det albanska, kurdiska, turkiska, arabiska, serbiska ligor som styr Malmö med järnhand. En enskild skytt inte skulle våga sig på att gå runt i Rosengård och skjuta, han skulle bli slaktad som en kanin direkt... läs vidare >>


gp gp gp gp svt svt svt svt ex ex ex ex dn dn dn dn svd svd svd sve svd ab ab ab ab sds sds sds dn sds sk blt hd d d ex ex

söndag 17 oktober 2010

Buu, buu, buu i kyrkbänkarna

"Sverigedemokraterna ligger strax över sitt valresultat, trots uppmärksamheten när SD-ledamöterna hastigt lämnade Storkyrkan i protest mot biskopens predikan," skriver SvD.

Kanske partiet skulle legat ännu högre om de i stället sagt "buu, buu, buu" i kyrkbänkarna... Skämt åsido, alltfler i västvärlden börjar genomskåda dimridåerna om fördelarna med mångfald och massinvandring... läs vidare >>

fredag 8 oktober 2010

Ingen universell folkvandringsrätt

I september förra året skrev Danmarks nuvarande utvecklingsminister, den liberale Søren Pind, ett inlägg på sin blogg där han skarpt tog avstånd från tanken om en universell folkvandringsrätt. Läs mer här!

måndag 4 oktober 2010

KGB sponsrade globala terrornätverk för att utföra den marxistisk-leninistiska revolutionen i Muhammeds namn

1972 beslutade Kreml att vända hela den islamiska världen mot Israel och USA...

läs vidare >>
sds svd svd kb d d hd hd dn sds gp

söndag 3 oktober 2010

Sverige är ett av de mest extrema exemplen på mångkulturell fanatism...

... ett land som bytt ut sin, en gång allmänt beundrade liberala tolerans, mot en nästan vansinnigt intolerant diktatur. Sverige är den europeiska stat som effektivt förbjudit sin egen historia och har glatt låtit sig bli en fristad för kriminella nätverk och terrororganisationer...

läs vidare >>
dn dn ab svd svd dn svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn svd

lördag 2 oktober 2010

En välsignelse för demokratin...

... att valet i Nederländerna gav Geert Wilders parti en vågmästarroll i Nederländerna. I längden går det ju inte att hålla missnöjet med invandring, islam och EU borta från politiken.

Som Snaphanen skriver: "Tar man inte befolkningens åsikter på allvar, driver man ut dem i extremism efterhand. Kolla bara in det mer informella svenska nätet och se vad som sägs. Det är livsfarligt, det som riksdagen har gjort, och tyvärr tror jag att skadan redan är skedd.

Jag anser att DF och SD är vår tids garanti för att demokratin fortfarande behåller sin trovärdighet och hållbarhet. Det finns några som inte riktigt förstått det. Vägen framåt för Holland är den danska modellen. En Rutte-koalition med Wilders, som motsvarar Fogh-Kjærsgaard."

Wilders säger bara som det är, när han hävdar att Koranen uppmanar till hat och mord. Etablissemanget borde sluta att skjuta på budbäraren. Äntligen har det holländska etablissemanget lugnat ner sig och släppt in honom i värmen...

läs vidare >>

Den verkliga orsaken till ungdomsarbetslösheten

Både under sosseregering och alliansregering har Sverige haft tre gånger så hög ungdomsarbetslöshet som Danmark. Men de svenska politikerna är inte beredda att bita i det sura äpplet och dra rätt slutsatser av vad skillnaden beror på. I stället kommer de med klåfingriga förslag som möjligtvis kan ha en kosmetisk effekt...

läs vidare >>
dn svd hd gp gp gp sds

Panik i Obama-lägret

Undersökningar visar att 1/3 av svarta amerikaner kommer att rösta på en TeaParty-kandidat i november. Det är panik i Obama-lägret, alla svarta förväntas ju hålla på "sin grabb" de har ju hudfärgen gemensam!

Läs vidare >>

fredag 1 oktober 2010

Sverige har ett degenererat toppstyre av konformistiska politiker...

... som är islolerade från friska impulser och verklighet. När Sverige om 40 år är 20% muslimskt, mycket mer än England och Frankrike, och med de konsekvenser som alla som vågar kan föreställa sig, så är det detta misslyckande som har tillåtit det... läs vidare:

Folkviljan är neutraliserad av partierna
svd ex ex svd