lördag 31 mars 2012

Från Toulouse till Århus

Sarkozy förbjuder imamer att komma in i Frankrike. Han har kniven på strupen. När kommer nästa terrorattack? Vilka blir nästa offer för jihad och ritualmord?

Jag kan tänka mig att Nicolas Sarkozy inte är populär hos islamister. Men att han inte heller är populär hos det politiskt korrekta etablissemanget är oroväckande. Han har (visserligen ganska halvhjärtat) försökt göra upp med en förortskultur, som gör livet till ett helvete för kvinnor och judar och bögar. Om vi böjer oss för krav och hot är vi illa ute.

Blodiga bombdåd i södra Thailand. Men om man blundar så finns inte islams jihad. Inte underligt att vissa inbillar sig vara "anti-rasister" när angriper dem som kritiserar islam.

En röd-grön allians mellan marxistiska och muslimska gatugäng har tydligen tänkt sig att krossa Århus idag lördag.
Orsaken är att Danish Defence League ska hålla en manifestation mot islamisering, vilket ger vänsterns stormtrupper chansen att hålla en stenkastningsmanifestation FÖR islamisering.

Nu ska ett par norska islamister vittna till fördel för Breivik. Vid rättegången ska de visa att han inte nödvändigtvis haft paranoida föreställningar när han sagt att muslimerna försöker ta över Europa.
Det finns således en likhet mellan Mohamed i Frankrike och Breivik i Norge: i båda fallen är islam motivet till de hemska dåden. Läs mer:

Reepalu och Stockholmssyndromet

fredag 30 mars 2012

Mannen som fick EU-kommissionen på fall stämplades som "kristen fanatiker"

EU:s iver i jakten på Ungern har mycket lite att göra med landets förmodade missgärningar. Att "kristen" är ett skällsord i EU bevisades nyligen då Ungern berövades ekonomiskt stöd på grund av att ordet finns med i landets författning.
EUSSR:s kristofobi är ingen nyhet, redan för tretton år råkade den holländske korruptionsavslöjaren Paul van Buitenen ut för den... . . Läs mer >>

Det var Håkan Juholt som i grunden förstörde det svenska försvaret

Som sosseregeringens ”försvarsexpert” åstadkom Jugholt det svenska Försvarets nuvarande tillstånd: att mobilisera hela vår militära förmåga (och det är inte mycket numera) tar minst tre år!

. . . Läs vidare >>

Mohamed Merahs ritualmord på franska judar

. . Läs mer >>

Har du sett Mallahmö har du sett världen

. . Reepalu och Stockholmssyndromet

onsdag 28 mars 2012

De som öppnat upp landet för en främmande moral måste rannsaka sig själva

. . Läs mer >>

En ansiktstransplantation som denna blir omöjlig med ObamaCareAnsiktstransplantation utförd av läkare på Maryland Medical Center

. Viktigare än många tror

tisdag 27 mars 2012

Röd-grön allians mellan marxistiska och muslimska gatugäng har tydligen tänkt sig att krossa Århus på lördag

Danish Defence League ska hålla en manifestation mot islamisering, och vänsterns stormtrupper kommer förstås inte missa chansen att hålla en stenkastningsmanifestation FÖR islamisering.

. . Mer här och här

All religion gör dig inte lycklig

Sedan många år råder mer eller mindre lagstadgad ateism i skolan, vilket i praktiken betyder mer islam och mindre kristendom. Islamiska slöjor är tillåtna i skolorna, är det konsekvent? Religiösa symboler för kvinnoförtryck och brutal sharia-lag. Tro inte annat än att imamerna hånskrattar åt att vi gjort oss försvarslösa genom att avskaffa tio Guds bud och Jesu Bergspredikan.

Kristendom är en godartad religion. Att motarbeta den är att såga av den gren vi sitter på. Även ateistiska religionskunskapslärare på gymnasiet borde inse det. De borde ha tillräckliga kunskaper om islam för att inte relativisera och likställa de två religionerna. All religion gör dig inte lycklig.

Landsförrädisk kristofobi

EUSSR

. . Läs mer >>

Vänstern vill bara krossa Palin oavsett vad hon säger

Eftersom Sarah Palin avslöjar att Vänstern tjänar sina pengar på att spela partiska politiska spel med de verkliga problem som finns i Amerika, måste de ständigt hitta något fel på henne.

De problem de har med henne har inget att göra med rationellt tänkande, ärlig debatt eller viktiga frågor.

Ett par kommentarer:

Ikväll 22.30 visar SVT1 en ”dokumentär” om Sarah Palin av ”dokumentär-legenden Nick Broomfield”. (Citat denne: ”Dennis Potter once said watching my films was like watching somebody on the toilet”.)

- Palin trodde att man kunde se Ryssland från Alaska, börjar SvD-artikeln om detta. Horribelt! (’Diomede Islands -- vad är det?')

- Wikipedia: ”In the November election, Palin was outspent but victorious … ’Hon blev Alaskas första kvinnliga guvernör, och den yngsta … Större delen av sin tid var hon mycket populär med Alaskas väljare. Poller i 2007 visade att 93% resp 89% gillade henne, media kallade henne ’den populäraste guvernören i USA’. [Jay Nixon i MO var nr 2 med 56%] En poll i september 2008 [då hon var GOP vice-kandidat] gav henne 68%.’

- ”While there is no sales tax or income tax in Alaska, state revenues doubled to $10 billion in 2008.” ’Bridge to nowhere’ stoppades ($233 miljoner för bro till en ö med 50 invånare)… Etc.

- Invånarna i hennes hemstad Wasilla ville inte tala med Mr Broomfield, klagar han. Bara de som ogillade henne ställde upp.

- - -
Jag skrev idag en kommentar i en dagstidning om amerikanska och svenska medias mobbning av Sarah Palin bara för att hon är en vacker kvinna och republikan. De tog naturligtvis genast bort den. Det finns nämligen ingenting så objektivt, renhårigt och välmenande som svensk journalistik, så man förstår att de kände sig orättvist påhoppade.

- - -
Även under denna valkampanj fokuserar Obama på Sarah Palins kritik av honom: Börjar han bli desperat?

To europæiske dissidenter

Som navnene Sakharov og Solsjenitsyn huskes, når Sovjetimperiets skæbne nævnes, findes der to utrættelige systemkritikere af det kafkalignende samfundshersersystem i Bryssel, som en ikke for fjern eftertid forhåbentlig vil vide at hædre.

Af G. Johnsen

DANSKEREN - NR. 2 - JUNI 2003 23

Traktaten om optagelse af 10 nye stater i EU-unionen blev underskrevet 16. april ved foden af Akropolis, ”demokratiets vugge”, hvorved man foregøgler, at EU er en arvtager af det oldgræske demokrati! Det turde være en fornærmelse mod athenerne! En græsk politiker på TV var mere jordnær og udtalte håb om, at EU fremover måtte blive mere åbent. Tiden er inde til et tilbageblik. Læser man Jean Monnet og Jacques Delors’ tanker om det EU, de arbejdede på, ser man, at det lige fra begyndelsen gjaldt om at nedbryde nationalstaternes suverænitet og smelte alt sammen til én fælles stat.

Bernhard Connolly

Bernhard Connolly blev ansat i EU-kommissionen i 1978. Han blev leder af EU-kommissionens afdeling for monetære anliggender, men blev så chokeret over hemmelighedskræmmeriet og tildragelserne i magtens elfenbenstårn, at han måtte ud med sproget, om det så skulle være gennem sidebenene. I 1995 skrev han bogen ”The rotten Heart of Europe” (Europas rådne hjerte) om det ”økonomisk og politisk perverterede samarbejde”,der lagde op til EMU. Bogen vakte opsigt. Uddrag blev citeret i engelske massemedier den 4. september 1995 - selvsamme dag som EU-kommissionen holdt sin første pressekonference efter sommerferien.

Selvfølgelig rettede journalisterne en byge af spørgsmål til kommissionen angående de afsløringer, Connolly kom med. De kunne ikke svare, eftersom de ikke havde læst bogen. Men ét var dem klart: manden måtte fyres. Og det blev han – på gråt papir. Samtlige dørvogtere fik udleveret hans foto og nægtede ham adgang, endnu inden der var gennemført nogen disciplinær sag. Den kom og resultatet var forud givet.

Connolly havde skrevet bogen uden tilladelse fra kommissionen. Han forsvarede sig med, at den hverken indeholdt nyt eller utilgængeligt materiale. På 400 sider fortalte Connolly indgående og velfunderet om ”Europas rådne Hjerte”, valutasamarbejdet og de politiske rævekager.

Euroen skulle efter hans argumentation løfte den politiske union på plads. Eliten i Frankrig og Tyskland skulle dele magten. De europæiske politikere lagde ikke skjul på, at de ville skabe ”The United States of Europe”, specielt ikke når de talte sammen indbyrdes eller var uden for valgperioderne. Connolly skriver:

”Lige fra de første forberedelser til Rom-traktaten argumenterede Jean Monnet ihærdigt for, at nationalstaterne skulle afgive magt til en gradvis opbygning af en enhed og en samling af den effektive bureaukratiske elite på tværs af Europas lande, så der skabtes et kraftfelt, hvor enunion ikke længere kunne stoppes. Afgivelsen af magt skulle begynde med forholdsvis ukontroversielle økonomiske funktioner og stålproduktionen for dermed at mindske bekymringerne for, at den nationale suverænitet blev brudt ned.
Man skulle sikre, at den brugbare afgivelse af magt blev umulig at føre tilbage igen. Dette garanteredes ved traktatdoktrinen ’acquis communautaire’, der sikrede at al magt, der blev overdraget til EU´s samfundsinstitutioner, gjordes til permanent EU-lov, idet den samtidigt blev strøget i medlemslandenes nationale lovsamlinger”. (…)

”I det nye Europa er magt og ansvar udpræget adskilte. Selv der, hvor der er formel offentlig ansvarlighed, er dette ikke lovfæstet.” (…) ”Den Europæiske Centralbank (ECB), for eksempel, hævder at være ’den mest gennemskuelige centralbank’ i verden, fordi den trykker et kommunike efter hvert møde i Rådet. Men bankens ansvarlighed er ikke lovfæstet - det er simpelthen en politik, banken valgte af bekvemmelighed.” (…)

“Frankrig og de fleste andre lande var imod den såkaldte stabilitetspagt, der kunne sikre, at centralbanken holdt tøjlerne fuldstændig stramt.” (Emnet faldt allerede til jorden på Dublin-topmødet i december 1998, G.J.). (…) ”Kampen om, hvem der skulle udpege præsidenten i ECB, blev afgjort. Det blev indtil videre Frankrig. Der bliver ikke tale om rent automatiske sanktioner mod et land med vedvarende underskud. Der kræves nu 2/3 af de vægtige stemmer hos de aktivt deltagende ØMU-lande for at lave sanktioner.
Frankrig fik tillige godkendt et såkaldt stabilitets-råd og dermed en direkte politisk rolle ført ind i den monetære politik ved, at der f.eks. nu skal formuleres vekselkursretningslinier for Euroen.”

Glem alt om den hårde, stabile Euro. Det var kun lokkemad for noget ganske andet. Nationalstaterne skulle af med deres suverænitet og EU-staten gennemtrumfes. I øvrigt vil den rene (økonomiske) stabilitetspagt, indført uden at landene har orden i deres økonomier, føre til virkelig politisk ustabilitet. Den 12. februar 1998 meddelte 154 tyske økonomiprofessorer med Wilhelm Hankel som talsmand, at EURO-projektet var fuldkommen
udsigtsløst. Det omtaltes samme dag på programmet ”Tagesschau” (fra ARD TV), men vistes ikke på de danske TV-kanaler. Hankel er professor i pengepolitik og udviklingsøkonomi ved Goethe Universitetet i Frankfurt am Main. Connolly er i dag økonomisk rådgiver for en række multinationale selskaber og europæiske nationalbanker.

Paul van Buitenen

Paul van Buitenen blev ansat som revisor i EU-kommissionen 1990 for at kontrollere fakturaerne fra de firmaer, der arbejdede for kommissionen. Han opdagede snart både skinfakturaer og nepotisme. Fxfik en vis hr. Francois løn og pension på een gang og oppebar dermed o. 74.000 kr. - om måneden! Han syntes imidlertid urørlig. Rygtet ville vide, at kommissionsformanden Jacques Delors holdt hånden over ham.

I 1992 fik Paul van Buitenen ansvar for statistikker og analyser angående de EU-ansattes forhold. Hans chef, Jenkins,havde forbindelse med en Gary Fasting, som udarbejdede rapporter til EU-kommissionen. Da Buitenen en dag hørte Fasting sige, at nogle illustrationer til hans rapport var taget fra hans søns atlas, spidsede han øren. Fasting fik udbetalt over 7,6 millioner kroner om året for rapporterne. Jenkins plejede at aflevere regnskaberne i sidste øjeblik før årsafslutningen, måske i håb om, at kontrollen så var mere overfladisk.

Buitenen granskede papirer. Han fandt ud af, at en Edith Cresson havde oprettet en ”kommunikationscelle”, da hun blev EU-kommissær i 1995. (Edith Cresson, f. 1932, havde ansvar for videnskab, forskning og udvikling, menneskelige resourcer, uddannelse og ungdomsanliggender. Det var hende, der ansatte sin gode ven, tandlæge Berthelot, som videnskabelig rådgiver omkring AIDS til en månedsløn af ca. 49.000 kr., skønt han tilsyneladende aldrig havde beskæftiget sig med AIDS). I den nævnte ”celle” samarbejdede hendes personlige stab og seniormedlemmerne fra hendes egen og andre afdelinger (der havde med videnskab, telekommunikation, undersøgelser, statistik og analyser at gøre). Det fremgik af et brev af 19. maj 1995, at en Louise Recivieur, der arbejdede for EU-kommissionen, ejede et firma i Paris, som havde vundet en kontrakt. Firmaet havde fået udbetalt ca. 22 millioner kroner af kommissionen. Samme Recivieur udarbejdede selv kontrakterne, og kommissær Edith Cressons kabinetsekretær Ladoreur stod for planlægning og procedure omkring ”kommunikationcellen”. Han skrev til afdelingerne og foreslog, at eksperter uden for kommissionen skulle involveres i forhandlingerne.

Det harmede Buitenen, at ingen tog notits af forholdene, så han gik selv i gang. Stabler af bevismaterialer om korruption voksede dag for dag på hans skrivebord. Nogen anede åbenbart uråd: Han blev afskediget – ifølge Cresson – fordi han var ”inkompetent”. Men han fortsatte i EU-finanskontrollen. Her fandt han bl.a. en kontrakt, som afslørede at vinderen af kontrakten allerede havde modtaget ca. 1,15 million kroner, skønt projektet slet ikke var introduceret endnu. Et lignende forhold kom frem i en anden sag, hvor
Edith Cresson ad bagdøren havde forbindelse med en af tilbudsgiverne, et institut ved universitetet i Poitiers. Fru Cresson var borgmester i nabobyen Chatellerrault.

Flere sager trevledes op, men Buitenen følte sig ret hjælpeløs, da han forstod, at en officiel undersøgelse var en langsommelig proces, og at han selv nærmest ville blive holdt udenfor. Han fik breve fra sin chef med antydninger om, at han skulle passe på, hvis han ønskede at fortsætte i finanskontrollen.

Afhøringerne af de involverede i korruptionssagerne begyndte endelig i marts 1998. En fyldig rapport på 300 sider fra finanskontrollen forelå den 17. juli 1998, men lederen af finansafdelingen, Francois Petit - holdt ferie! Da der endnu ikke forelå svar fra Petit i september, gik Buitenen til sin chef, Gabrielle Speculani, som lovede at tage sig af sagen. Der skete stadig ingenting. Flere kontrakter kørte videre, som om alt var i orden. Da kom der et anonymt brev til EU-parlamentet og nogle senior-kommissærer med oplysninger om Edith Cresssons interessekonflikt i en af korruptionssagerne. Buitenen blev mistænkt for at være afsenderen, og Speculani gjorde ham klart, at han ikke havde lov at henvende sig til parlamentet. Da han forklarede, at han kun brugte de normale kanaler, fik han den besked, at han kunne risikere at blive afskediget.

Sagens papirer voksede i omfang, og Buitenen fortsatte at skrive breve til toppen af kommissionen og til revisionsretten, men man spændte ben for ham hele tiden. Til sidst lykkedes det dog for Buitenen at bryde gennem lydnuren. Han sendte brev til Magda Aeelvoet fra partiet De Grønne, og lavinen rullede. Selv om mange parlamentsmedlemmer var ligeglade, sluttede afstemningen alligevel med 270 for og 225 imod at underkende kommissionens 1996-budget. Paul van Buitenen var blevet suspenderet fra sit job med halv løn.

I 1999 fulgte offentliggørelse af den såkaldte Vismandsrapport, og pressen kastede sig over skandalen. Paul fik et andet job i EU-kommissionen. Selv om Cresson og hele Jacques Santer-kommissionen blev afskediget i marts 1999, måtte Buitenen se sin hæderlighed og karakter svinet til. Kommissionens formand lod mellem linjerne forstå, at Buitenen ikke var mentalt rask, mens andre kaldte ham en religiøs fanatiker m.m.

Buitenen lod sig ikke slå ud. I efteråret 2001 afleverede han igen et omfattende materiale til EU´s interne bedrageriafdeling. Han er spændt på, om kommissionen denne gang tager sig af sagerne og renser ud i egne rækker. Man lovede jo bod og bedring i 1999, men har ikke foretaget sig noget særligt.

Der er stadig noget galt i Bryssel. Man oprettede ganske vist et såkaldt ”servicekontor”, hvor de ansatte kunne henvende sig, hvis de havde mistanke om et og andet. Det var for så vidt en slags erkendelse af facts og dermed et lille bitte fremskridt mod større åbenhed, men NB: ”Servicekontoret” er ikke uafhængigt. Det sorterer under kommissionen. Det er de ansatte forbudt at gå til uafhængige instanser. Ifølge EU´s sekretesregler må de kun henvende sig til deres overordnede angående misforhold.

Åbenhed i EU er en by i Rusland. Åbenhed ville generelt kræve ytringsfrihed for alle ansatte, dog med visse mere specifikke undtagelser, siger Buitenen. Han håber, at EU-kommissionen denne gang gør en indsats, så han ikke skal være tvunget til at aflevere alt sit materiale til EU-parlamentet og dermed endnu en gang blotlægge misforholdene i EU for massemedierne.

http://www.dendanskeforening.dk/files/files/DK-2.2003.pdf

Obama: "Jag var för upptagen med att döda Osama"

President Barack Hussein Obama lever med huvudet högt i det blå och nynnar John Lennons "Imagine" mest hela dagarna. Det finns inga nationer, inga kärnvapen, inga krig...

Chefen för Obamas terroristbekämpning konverterar till islam

måndag 26 mars 2012

Nu kommer krisen till Sverige

En prognos som Katrineholms kommun har gjort visar att den årliga kostnaden för handikapp- och äldreomsorgen ökar. Men det är inte bara de äldre som kostar, även på skolor och dagis blir det trångt. Förra året gjorde regeringen upp med Miljöpartiet och lät 400 barn från Somalia bosätta sig i Katrineholm.

. Läs mer >>

söndag 25 mars 2012

Obama agerar ras-uppviglare

. . Tragedi

I vårt nordliga hörn av världen ska kvinnor inte missbrukas

. . De som öppnat upp landet för en främmande moral måste rannsaka sig själva

Importerat homohat

Homohatet är varken reggae-musikens eller kristna fundamentalisters fel. Vi har en massimport av människor från länder som är betydligt mer homohatande.

Hos vissa som sysslar med reggae är homohat en påklistrad attityd som knappast har något med musiken att göra. Och kristna som följer Jesus kärleksbud tycker nog att ett par homofoba Bibel-ställen är totalt irrelevanta och bör ses i sitt historiska sammanhang.

Nej, det verkliga problemet är att våra makthavare tror att folk automatiskt genomgår ett slags andligt reningsbad när de passerar EU:s gränser och blir lika toleranta som svenskar gentemot homosexuella.

Pride och importerad homofobi

Har fått Assange på hjärnan

. . "Ingenting bakom anklagelserna"

lördag 24 mars 2012

Pengatvätt


När ekonomin faller samman hittar företagsamma människor alternativ som de kan investera i och som behåller sitt värde.

Läs vidare: Pengatvätt

Syrien: rebeller utför 'etnisk rensning' av kristna

Är det inte gulligt och empatiskt av Sverige att öppna sin famn för hårdföra Hizbollah-typer?

fredag 23 mars 2012

Osäkra män som döljer sina svagheter bakom maktfantasier

Nu ska ett par norska islamister vittna till fördel för Breivik. Vid rättegången ska de visa att han inte nödvändigtvis haft paranoida föreställningar när han sagt att muslimerna försöker ta över Europa.
Det finns således en likhet mellan Merah i Frankrike och Breivik i Norge: i båda fallen är islam huvudorsaken till deras hemska dåd.

. . Det var en gång...

torsdag 22 mars 2012

Bosnien: inte överraskande fortsätter stridigheterna...

. . Läs mer >>

Den så kallade fredens religion™

. . Osäkra män som döljer sina svagheter bakom maktfantasier

onsdag 21 mars 2012

Stockholmssyndromet

Sverigedemokraterna har infiltrerat den judiska församlingen i Malmö i syfte att driva hat mot muslimer. Det hävdar Malmös social­demokratiska kommunalråd Ilmar Reepalu.

Påståendet är inte sant men eftersom en dryg tredjedel av befolkningen i hans stad är muslimer, så hackar han ofta och gärna på judarna. Reepalu har tagits som gisslan av sina kärnväljare men verkar gilla läget.

Den fria världens folk hålls som gisslan av den så kallade ”fredens religion”. I själva verket lider många i de mest fria och välmående länder av ett terroristframkallat Stockholmssyndrom.

Den intensiva rädsla som åstadkoms av denna våldsamma, förtryckande kult/kultur/politik och dess anhängare har börjat bryta ner omdömet hos många och de är villiga att ge upp alla de grundläggande fri-och-rättigheter som mänskligheten har arbetat så hårt för att uppnå. Även utveckling och mänskliga framsteg är hotade av denna ständiga fobi, denna skräck när någon vågar ifrågasätta mobbarna.

Läs om Reepalus selektiva gästfrihet

Om amerikanen verkligen vill ha förändring...

. . ... varför röstar han då inte för det?

Ungdomsgängens repertoar

Bild: Ett trettiotal gravstenar har välts över ända på en kyrkogård i Göteborg.

Ungdomsgängens repertoar

Det var ingen breivikare, det var al-Qaida

Den misstänkte seriemördaren i Toulouse säger att han tillhör al-Qaida.

Muslimer måste se sig i spegeln

tisdag 20 mars 2012

Landsförrädisk kristofobi

Läs vidare >>

måndag 19 mars 2012

Nu har gravar skändats igen

... denna gång på Råda kyrkogård i Mölnlycke. Vad är det egentligen för några? Anhängare av en religion för vilken kors är förhatliga? Jihad mot kristna? Ska det bli som i Saudiarabien:


Satanisk dödskult vandaliserar kyrkogårdar

EU är en nyckfull diva

Häromdagen hade DN en ledare som försökte förklara lite om Ungern-problemen: ”Skall Ungern få bestämma om sina domstolar på egen hand? Nej, demokratin kan aldrig avgränsas nationellt… Dessutom har Ungern valt att gå med i EU.”

- Tack. - Ungern vänder sig mot det för oss obekanta, opåverkbara lagstiftandet i Bryssel. Har kanske DN en löpande rapportering om tankarna inför besluten i Bryssel? Nej. Det förblir okänt för oss, till dess lagarna införts.

- Vet kanske DN hur problemet Grekland -- eller på sikt PIGS -- ska lösas? Mer centralstyre från Bryssel är väl enda lösningen för er? Att låta grekerna (dvs deras politiska överklass) bestämma själv, samtidigt som man har Euron som valuta -- det går ju bevisligen inte.

- Eller hur, DN? Centralstyre från Bryssel måste det bli? Det vill vi progressiva! …Vi vid makten.

. . SVT ljuger om Ungern

Obama inför krigslagar i fredstid

. . Läs mer >>

söndag 18 mars 2012

Karzai tillåter misshandel av kvinnor

Efter den förhärligade "demokratiska" revolutionen under den arabiska "våren" i Egypten, Tunisien, Libyen & Co sätts nu Afghanistan på tåget för att träna in det fullständiga koraniska programmet.

President Hamid Karzai förkunnar just detta, att kvinnor måste finna sig i bli slagna om de är motspänstiga mot att följa Koranen. Och hennes man måste hon fortfarande dela med tre andra kvinnor liksom hon bör dödas vid äktenskapsbrott.

Detta meddelande förvånar bara naiva, godmodiga, verklighetsblinda islamsympatisörer. Islamkritiker blir dock bekräftade i att denna politiska ideologi i skepnad av en religion är på väg att ta den allenarådande makten i många länder.

"Sorry, President Karzai"

Det har länge varit hög tid att pensionera domarna som tillsattes under Kádár-diktaturen

Göteborgs tingsrätt omyndigförklarade en socialdemokratisk fritidspolitiker. Trots det dök han två år senare upp som nämndeman vid samma domstol.

Sveriges politiker och journalister kastar sten i glashus när de deltar i EU:s mobbning av Ungern. Politisk styrning av rättsväsendet, det är något vi själva har i högsta grad, nämndemännen är nämligen politiker.

I Ungern har det länge varit hög tid att pensionera domarna som tillsattes under Kádár-diktaturen. Därför sänks pensionsåldern från 70 till 62 vilket innebär att 274 domare tvingas gå i förtida pension.

Eftersom det inte faller eurokraterna på läppen att Ungern gör upp med sitt kommunistiska förflutna borde EU byta namn till EUSSR.

. . SVT ljuger om Ungern

lördag 17 mars 2012

Kristen solidaritet med kopterna efterlyses

Den koptiske påven Shenuda III, andlig ledare för Egyptens kristna minoritet, gick på lördagen bort, 88 år gammal.

I höstas inbjöd Ungern honom i en vacker gest av kristen solidaritet att komma till Budapest.

Läs mer >>

Erdogans okontrollerade utbrott

Gruppen bakom ett tyskt pris för medmänsklighet och tolerans har bestämt sig för att inte hedra Turkiets premiärminister Recep Tayyip Erdogan sedan pristagaren ifrågasatts. Att hans namn överhuvud figurerat i sammanhanget är en gåta:

Erdogan har farit fram i FN:s generalförsamling så att en utställningsvakt brutit revbenen. Han har hotat Israel med marina aktioner, då han inte fått ursäkt för vad som hände i samband med Ship to Gaza. Han har gått samman med Iran mot kurderna. Han härjar på nätet mot Israel. 2009 hade han ett raserianfall mot Israels president Peres på en konferens i Davos, Schweiz.

Han har också försökt strypa en 13-årig pojke som skrikit "Allah kommer att straffa dig vid valet!" Misshandeln inträffade under en valkampanj när Erdogans bilkortege passerade en fattig by. Pojken överlevde men hamnade i fängelse.

Värsta gruppvåldtäkten i svensk rättshistoria?

. . Läs mer >>

Irak: 90 unga stenades till döds för att ha emo-hår och tajta kläder

. . Läs mer >>

SVT ljuger om Ungern

Var klämmer skon när Sveriges television avsiktligt vilseleder tittarna med att folk som demonstrerar till stöd för Ungerns premiärminister skulle vara motdemonstranter?

En käpphäst för västerländska media är romers och judars situation i Ungern. Men faktum är att dessa grupper i hög grad stöder premiärminister Orbán.

EU vill tvinga på Ungern muslimsk invandring vilket vore förödande för de många judarna i landet. Många israeler kommer till Budapest och arbetar, det finns affärer som heter Haifa och det är ofta man hör hebreiska talas. Budapest har världens näst största synagoga. Judarna skulle drabbas hårt om Ungern i likhet med i Västeuropa skulle få en stor invandring av palestinier och andra araber med judehat på agendan.

Det var inte bara Wallenberg som räddade judar under kriget. Fram till 1944 skonades Ungerns 700.000 judar eftersom Ungerns statschef Admiral Miklós Horty var en nödtvungen bundsförvant till tyskarna och Hitlers hantlangare därmed inte kunde verka fritt där. När Horty drog sig ur samarbetet ockuperades Ungern av tyskarna och slakten började.

Ungrarna var varken då eller nu mer antisemitiska än till exempel svenskarna, som inte har någon anledning att slå sig för bröstet, inte med tanke på den dolda antisemitismen hos den svenska vänstern och den mer uppenbara hos dess invandrade muslimska allierade.

. . SVT ljuger om Ungern

Obama: "Jag var för upptagen med att döda Osama"

. . Läs mer >>


fredag 16 mars 2012

Polarisarna smälter bort inom tio år om jag inte börjar köra en Prius

Varje elbil som säljs kostar skattebetalarna miljoner, och återvinningen när den ska skrotas är många gånger mer energislukande än tillverkningen.

Så här fungerar elbilar

Trots hän-debatten: rätten till att utöva islam går före jämställdhet !?

. . . . Läs mer >>

torsdag 15 mars 2012

Vilken annan europeisk regering skulle samla en kvarts miljon demonstranter till stöd mot EU:s översitteri?

- Jag blev vald. Den ungerska regeringen är vald och EU-parlamentet är valt. Men vem valde Europeiska kommissionen? frågar Ungerns premiärminister Viktor Orbán.

SVT ljuger

torsdag 8 mars 2012

Ett "flyktingbarn" kostar nära 6 miljoner om året !?

. . Nu kommer krisen till Sverige

Lyckliga kvinnodagen!

. . Vad är kvinnodagen - ris eller ros?

onsdag 7 mars 2012

Eftersom detta inte faller eurokraterna på läppen borde EU byta namn till EUSSR

Ungern fortsätter att göra upp med sitt kommunistiska förflutna. Det har länge varit hög tid att pensionera domarna som tillsattes under Kádár-diktaturen. Därför sänks pensionsåldern från 70 till 62 vilket innebär att 274 domare tvingas gå i förtida pension.

Läs mer: Drevet mot Ungern verkar välregisserat

tisdag 6 mars 2012

Drevet mot Ungern verkar välregisserat

Av någon anledning gillar inte eurokraterna i EUSSR de nya medialagar som avlöser de gamla kommunistiska från 1986. Men nu kan inte den ungerska regeringen längre tvinga tidningar att lägga ner! Så vad är det för propagandalögner som västmedia egentligen sprider? Det märks att EU-bossen Barroso en gammal maoist! I hans garderob hänger reliker från ungdomstiden som ultraröd politiker.

Läs mer här


Uttrycket "valbar" används för att se till att konservativa kandidater inte blir valda

Romney representerar det slätstrukna "trygga". Alla de som inte vill/vågar/förstår att de måste vakna upp och de är många. De är de "liberala" som tagit över båda partierna och gjort amerikanen till en politiskt korrekt mes.

Valbar?

Först var det alkohol, sedan tobak....

. . "Bror Duktig för social rättvisa och förbud mot allt"

måndag 5 mars 2012

Nu kommer "belöningen" för att Väst bidrog till att störta Gaddafi i Libyen

Vanhelgande och förstörelse av kristna gravar

Arab Springtime For Hitler? Tyskarna under Rommel hade ju 1941-42 nått fram till El Alamein i Egypten, men drevs sedan (av Montgomery) tillbaka mot Tunis. Det är en brittisk kyrkogård i Benghazi som libyerna nu slagit sönder. Samma libyer som i mars förra året med hjälp från bl.a RAF gjorde sig fria från Khadaffi. (Fria? Tja…)
Det stora korset som (också) slås sönder är ett minne över de 150 britter som ligger begravda här.

Grön ända in i döden: miljöorganisationernas krig mot energisektorn

Att begravas "ekologiskt" går inte för sig i Sverige, däremot erbjuder en
begravningsfirma i Florida ett grönt alternativ.

Frystorkning eller upplösning i kemikalier påstås vara miljövänligt. Men är inte jordbegravning mest ekologiskt? Av jord är du kommen, till jord ska du bliva. Bränning däremot är energislukande, 800 grader i två timmar.

Obama vill inte att man borrar efter olja, och svenska politiker stämmer förstås in i hyllningskören till västvärldens rödgröne ledare. Snacka om att sätta bocken till trädgårdsmästare.

Miljöorganisationernas krig mot USA:s energisektor har pågått sedan 1970-talet. Det är deras anti-kol, anti-olja, och anti-kärnkraftskampanjer som bokstavligen stoppat Amerika.

Energi är makt

söndag 4 mars 2012

FN = Farliga Nationerna

Den svenske sossepolitikern Jan Eliasson är beryktad för att ha gjort FN:s råd för mänskliga rättigheter till en plattform för diktaturer som underminerar mänskliga rättigheter. Mördare och bedragare förvandlas till respektabla diplomater i FN:s korridorer, och respektabla diplomater riskerar att förvandlas till mördare och bedragare.

Eliasson har nu hamnat ytterligare ett par snäpp över sin kompetensnivå. Han har utnämnts till vice generalsekreterare i FN.

"Föd inte odjuret"

Arab Springtime For Hitler?

Läs mer >>

Gå inte på nidbilden av Ungern

Efter ett långvarigt socialistiskt styre fick Ungern för ett par år sedan en nationellt och kristet orienterad regering. Dess konservativa värderingar är starkt demokratiskt förankrade, liksom dess nyliberala ekonomiska politik med platt skatt för alla.

Den utländska pressen var på förhand negativt inställd och förutspådde det värsta. Detta har sina rötter i propagandan från socialisterna och utländska journalisters godtrogenhet. De senare gillar att lita på vänstern som sina informatörer, snarare än på fakta.

Ett falskt påstående som utländsk press gärna sprider är att uniformerade garden skulle gå in i zigenarbyar och hota invånarna. Men sådant är strängt förbjudet enligt lag. Liksom i Sverige är det polisen och inte medborgargarden som ska bekämpa kriminalitet.

Det är skamligt och okunnigt att anklaga Ungern för romernas problem när den ungerska regeringen ihärdigt arbetar för deras rättigheter. Integrationen har förbättrats under senare år vilket visar sig i det ökande politiska stöd regeringspartiet Fidesz får från romer/zigenare.

. . Läs vidare: Drevet mot Orbán verkar välregisserat

lördag 3 mars 2012

Energi är makt

. . Läs mer >>

Tills helt nyligen gick till den svenska ekonomin under beteckningen tillväxtmiraklet...

Ett "flyktingbarn" kostar nära 6 miljoner om året !? Läs mer här:

. . Verkligheten hinner i kapp Sverige

fredag 2 mars 2012

Den alltför stora offentliga byråkratin

... har gett Grekland enorma skulder

torsdag 1 mars 2012

I FN:s korridorer förvandlas mördare och bedragare till respektabla diplomater

"Föd inte odjuret"

Obama: Låt dem äta alger

Läs mer >>