lördag 28 september 2013

Fredens hus

Någon försökte bränna ned Västerås domkyrka igår. Militanta islamister bränner kyrkor i sina hemländer, ja nyligen hände det även i Tyskland. Är det samma typer som infunnit sig här? Inte för inte kallar de våra länder för ”krigets hus”. De påstår att fred bara förekommer i ”islams hus”, dar al-Islam. Till skillnad från de andra världsreligionerna bygger islam på våld. Hur många lagar strider Koranen emot? Uppmaningar till våld mot icke-muslimer förekommer 347 gånger!

Trettio bilder som visar varför vi aldrig ska glömma

fredag 27 september 2013

Det förlovade landet

Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien, men svenskarna ska helst inget få veta

torsdag 5 september 2013

Maniska Obama-dyrkare i Sveriges riksdag och regering

150.000 syrier bor i flyktinglägret Za'atar i Jordanien:När Barack Hussein Obama var på besök i Stockholm fick han en välkomstpresent av de svenska multi-kulti-politikerna: 2 miljoner flyktingar från Syrien ska få permanent uppehållstillstånd i Sverige! Fler lär komma om han startar tredje världskriget genom att anfalla Syrien. För hundra år sedan år 1913, kunde varken européer eller amerikaner förutse att första världskriget skulle starta påföljande år. Situationen i Syrien stinker av samma osäkerhet och möjlighet.

Kent Ekeroth: ”De flyr inte till Sverige, de reser till Sverige”IMF varnar både Sverige och Norge för bostadsbubbla. Den kolossala invandringen till Skandinavien har medfört en enorm bostadsbrist och en enorm skuldsättning för att kunna köpa en bostad. Kom ihåg folk, det finns 2 miljoner syriska flyktingar nu. Välkomna till Sverige. Sverige begår självmord, det kommer att märkas inte minst i Stockholm när ekonomin brakar ihop och folk är skuldsatta över öronen på grund av bostadsbrist och världens högsta skatter.Riksdagshuset i Stockholm. Bilden är förstås inte riktigt aktuell, Osama är ju död. Obama försökte ta åt sig äran, men han var ute och spelade golf den dagen.

Den svenska regeringen erbjuder permanent asyl till alla medborgare i nationen Syrien, men svenskarna ska helst inget få veta