torsdag 1 juli 2010

Välfärdssystemet kommer inte att hålla

De äldre blir fler, och varken höjda skatter eller invandring kan rädda välfärdssystemet, tvärtom...

läs vidare >>