fredag 4 mars 2011

Vi lever allt i en underlig värld...

... vi subventionerar odling av majs som används till bränsle, men vi stoppar oljeproducenter från att borra efter olja...

Matpriser högre än någonsin