tisdag 18 december 2012

Ungerns medialag är mild jämfört med Sveriges och EU:s ramlagar

... vars skrivna och oskrivna lagar slår ner på varje avvikelse från den politiskt korrekta normen. Så det retar EU något alldeles otroligt att den ungerska regeringen försöker släppa fram andra röster i media än kulturvänsterns. Nyheterna från Ungern som våra journalister så villigt förmedlar kommer från socialister och kommunister som är förbittrade över att ha förlorat makten.

Ungerns nya medialagar avlöser de gamla kommunistiska från 1986. Nu kan inte regeringen längre tvinga tidningar att lägga ner! Så vad är det för propagandalögner som västmedia egentligen sprider?

   Nu ska Ungern testas i det socialist-liberal-gröna EU-maskineriet