söndag 24 februari 2013

Påven citerade kejsarens ord - det blev för mycket för muslimerna

”Visa mig vad Muhammed kommit med för nytt – och du finner där bara onda och inhumana ting, som t.ex. att han föreskrivit att den tro han predikade skall utbredas genom svärd.”

  

   En tänkande, argumenterande påve, som svingar ordets svärd istället för maktens