fredag 19 april 2013

På tal om in- och uttåget av Israelhataren Omar Mustafa

Det var inte därför att Mustafa Omar vill bomba judarna i Israel som han var tvungen att lämna sossarnas partistyrelse, det var på grund av hans syn på kvinnor. Inte desto mindre måste journalister och opinionsbildare sluta blunda för det importerade judehatet och driva bort de röda dimmor av ilska som alltför ofta hindrar dem i deras bedömning av Israel.

Staten Israel skapades genom ett beslut av FN. Dess legitimitet bör därför inte ifrågasättas. Israel är en nation med djupt rotade demokratiska institutioner. Det är ett dynamiskt och öppet samhälle, som upprepade gånger har utmärkt sig inom kultur, vetenskap och teknik. Israel är faktiskt en normal västerländsk nation, men en som ställs inför onormala omständigheter, sådant som att muslimer raket-bombar den israelska badorten Eilat vid Röda Havet. Om ockupationen av den så kallade Västbanken (Judéen och Samarien) skulle upphöra, vilken raket-ramp den skulle bli!

Det verkliga hotet är radikal islam som ser Israels förstörelse som något som fullbordar Koranens religiösa budskap. Ett hot som påverkar inte bara Israel, utan även Västvärlden och världen i stort.

   Om Israel går under, går vi alla under