tisdag 11 juni 2013

Det som sker i USA just nu är en statskupp

Obama: "Uhhh…Uh…Uhhh… People!" (han hade glömt ta med manuskriptet till talet han skulle hålla)

    Coup d'Etat