lördag 4 maj 2013

"Svenskar" kallas de i tidningarna

Svenska medborgare ägnar sig åt terrorverksamhet mot resten av världen. För att inte tala om vardagsterrorismen här i Sverige, rasism riktad mot etniska svenskar. Tydligen är det för lätt att få svenskt medborgarskap. Genom sitt avvisande av det svenska bevisar de att de inte önskar och inte vill bli svenska. End of story.

   Norska ungdomar vittnar om hur de förlorar sitt land