fredag 23 april 2010

Den journalistiska statshemligheten

Man kan fundera på om det inte varit ett pedagogiskt krokben att utmåla sverigedemokraterna som "främlingsfientliga". Eftersom de inte är det, har man suddat ut gränsen mot de verkligt främlingsfientliga, vilket visat sig i att nationaldemokraternas tidning Nationell Idag fått så många läsare att den blivit berättigad till presstöd.

Ett före detta kommunistland som Ungern undviker allt mygel och korruption i politiken medan vi i Sverige har statligt partistöd och kommunistindoktrinering.

Läs vidare >>