lördag 10 april 2010

Ynkligt av stat och kommun

Malmös judar måste klara sig själva och får nej till bidrag för ökad säkerhet.

Sveriges regering som redan allt mindre lever upp till statens plikt att skydda sina medborgare, lägger sten nu på börda.

Malmö som en irakisk stad - fantastiskt!

sds sds sds sk sds d d hd