måndag 5 april 2010

"Den bästa föreläsning jag inte hållit"

Dr Benno Barnard vid Antwerpens universitetet skulle ge en föreläsning om skillnaderna mellan islam och kristendomen, men högljudda rop och hot från en skara unga muslimer tvingade fram att hans tal inställdes.

Här är föreläsningen han skulle hållit, om han hade fått fortsätta: Long live God, down with Allah

För den som försökt läsa Koranen är muslimernas intoleranta reaktion begriplig. Maken till tradig läsning får man leta efter, och moralen är hårresande nära den i Mein Kampf. Stackars Lars Vilks som rörde om i det getingboet med sina teckningar av Muhammed som hund.

VÄSTEUROPA BLEV ett multietniskt samhälle i ett ögonblick av ouppmärksamhet, skriver Christopher Caldwell i en bok om de sista 50 årens dystra europeiska erfarenheter av invandring.

"Som efter en vild sommarnatt har några få år av tanklös europeisk politik förändrat kontinenten för alltid. Han kallar det en revolution som kommer att få enorma konsekvenser. De europeiska länderna har aldrig varit invandringsländer och blev det inte förrän för en generation sedan. Och nu står de i synnerhet med en stark kultur i sina länder, som uppenbarligen inte har för avsikt att låta sig bli europeisk. Gissa vilken."


"Det är ett juridiskt misstag! Jag är Muhammed, profeten!!!"
Sankt Peter: "Definitivt skyldig!"

d