måndag 19 april 2010

Människosyn

Opinionsundersökningar visar att om det var val i dag skulle Sverigedemokraterna få en vågmästarroll i riksdagen. Är deras "människosyn" verkligen så "exkluderande" som deras politiska motståndare påstår, eller kan det tänkas att den rentav är human och rättfärdig i vissa avseenden?

Bloggen MXp ger några exempel:

* Man uttalar sig om immigrationsfrågor som andra partier inte gör.
* Man talar kritiskt om kulturrelativismen som fått tolkningsföreträde i svensk politisk debatt.
* Man påminner om den kulturella svenska jihadismen som övriga partier förtiger.
* Man talar om faran med utvecklingen av svensk sharialagstiftning vilken hittills ignorerats.
* Man varnar för vad sharia innebär för flickor och kvinnor, något som ignoreras av partierna.
* Man ifrågasätter multikulturalismen vilket alls inte görs av andra partier.
* Man är det enda parti som stöder Israel.

Läs vidare: Människosyn