lördag 17 april 2010

Omänskliga rättigheter

På tal om att FN:s människorättsråd förbjuder kritik av islam, ta del av de skrämmande saker som den egyptiske muslimske predikanten Amr Kahled säger:

Europa muslimskt inom 20 år