torsdag 15 april 2010

När det gäller religiöst missbruk finns angelägnare saker att uppröras över

Drokles skriver:

"Det finns en annan aspekt av upphetsningen över avslöjandet av de katolska prästernas pojkdrömmar, nämligen realitetsförvrängning. Vi vet att något plågar och hotar vårt samhälle, att något annat än den globala uppvärmningens havsstigning sköljer över våra stränder, men medvetna om vår historias fasor är vi rädda att sätta ord på vår fruktan.

Vi vet att det är religiöst, med då vi inte vågar annat än att rannsaka vårt eget samvete, officiellt av fruktan för att inte upprepa tidigare fasor, reellt av rädsla för vad andra skulle tänka om oss, projicerar vi all vår västerländska skepsis mot det religiösa tyranniet över på katoliker, Scientologi, Jehovas vittnen, och amerikanerna minus Obama. Men ack, om man vill ha en ondskans modus operandi, skall vi se upp från vår navel, enligt Human Rights Watch:

Barn på Koranskolor i Senegal utsätts för slaveri och svåra övergrepp. Minst 50.000 pojkar som kallas talibés - de allra flesta under 12 års ålder och många så unga som fyra - tvingas att tigga på Senegals gator under långa timmar, sju dagar i veckan, av ofta brutalt missbrukande lärare, så kallade marabouter. Pojkarna lider ofta under extrema övergrepp, försummelse och missbruk från lärarna."

- - -
Koranskolor är alldeles uppenbart inga söndagsskolor.

Läs mer: Dialog/dialögn med Öknens ande

d svd svd d d d d d svd sds dn gp dn dn gp sds b svd dn svd d svd dn gp sk sds sds svd svd svd svd svd svd dn dn smp ya gp svd gp