tisdag 14 augusti 2012

Den typiska Obama-väljaren

... agerar inte som en amerikan, utan som en representant för en grupp som vill försäkra sig om fördelar och utöka sina förmåner på bekostnad av landet i stort.

. . Läs mer: Ganska deprimerande