söndag 5 augusti 2012

Motdemonstranter som en front i kampen mot Väst

Anti-sionismen och den palestinska kampen är tätt sammanvävda med kommunismen och socialismen. Det finns förmodligen en anledning. Liksom fredsrörelser och miljöaktivister användes av KGB som en front i kampen mot väst, gäller det samma för Israel/Palestina konflikten.

Samma mentalitet nu som då. En kort ordförklaring:

Sammanstötningar = politiskt motiverade attacker mot islamkritiker
Nazister = pro-judisk grupp som trakasseras av PFLP:s kommunistiska kamrater
Högerradikala, högerextremister = människor som demonstrerar mot sharia (islamisk lag)
Antifascister = revolutionära som använder fascistiskt våld
Ungdomar = unga muslimer, många av dem kalifatsupportrar

Video från Stockholm: »Tolerans av intoleransen är självmord«Islamexperterna Robert Spencer, Pamela Geller och Tommy Robinson höll tal på Norra Bantorget igår. Anledningen var att påminna om självmordsbombaren på Drottninggatan i Stockholm i december 2010, som hade kunnat döda många oskyldiga. Ett annat syfte var att rikta världens uppmärksamhet på den offentliga svenska förljugenheten kring islam och invandring.

Lägg märke till den israeliska flaggan på talarstolen. Ändå skriker motdemonstranterna "nazister" medan de blåser i vuvuzuelor för att överrösta talarna. Som Churchill sa, "Framtidens fascister kommer att kalla sig antifascister".

. . Kommunismens spöke
.....