tisdag 14 augusti 2012

En dominant höger hjärnhalva?

Barack Hussein Obama är vänsterhänt, tillika vänstervriden, två egenskaper som inte nödvändigtvis behöver hänga samman. Men man kan tänka sig att vänsterhänta är benägna att associera vänster med "rätt", jämför engelska ordet för höger, "right".

Möjligtvis kan det vara en delförklaring till Obamas arrogans, att han upplever världen som orättvis eftersom den är designad för högerhänta. Som TV-politiker har han en fördel på samma sätt som vänsterhänta tennisspelare - eftersom hans gester är svåra att läsa av för den högerhänte, märks inte aggressiviteten lika tydligt.

För högerhänta människor och de flesta vänsterhänta är det vänstra hjärnhalvan som styr. Där sitter språkcentrum. Myten om vänsterhäntas ökade skapande förmåga handlar om den femtedel som har en dominant höger hjärnhalva. Om Obama hör dit är det väl ingen som vet, men kreativitet kan ibland vara destruktiv, det är tydligt om man ser på Amerikas deprimerande nedgång under hans styre.