fredag 10 augusti 2012

Intellektuellt självmord, då och nu

Det finns flera alternativa förklaringar till varför islam är de flesta självmordsbombares religion: dels löjeväckande politiskt korrekta, dels trovärdiga om bristen på sex och löftet om 72 jungfrur i paradiset. Här är en förklaring som mer går på djupet:

"I 'The Closing of the Muslim Mind' (2010) visar Robert Reilly roten till nuvarande kris: kampen i den muslimska världen, för nästan tusen år sedan. I en intensiv kamp om förnuftets roll vann irrationaliteten. Den deformerade teologi som blev följden, framkallade den andliga patologin i islamismen, och en djupt dysfunktionell kultur.

Boken förklarar varför freden är så undflyende i Mellersta Östern; varför arabvärlden är nästan i botten av varje mått på utveckling; varför den vetenskapliga forskningen är nästan död i den islamiska världen; varför Spanien översätter fler böcker på ett år än hela arabvärlden gjort på de senaste tusen åren…"

Citatet är en kommentar till ett inlägg om den islamförskönande författaren Jan Guillou:

"Att välja mellan Carré och ett ruttet äpple"
.