fredag 31 augusti 2012

En liten elit av antivästliga vänsterakademiker

... har i årtionden drivit igenom det ena vådliga socialdemokratiska samhällsexperimentet efter det andra.

. . På kongress med muslimska broderskapsrörelsen