torsdag 16 augusti 2012

Sverige: Det börjar lukta kommunism

Välfärdsstaten förutsätter tillit mellan människorna, annars försöker alla sko sig och det blir dyrt. Men folk litar inte längre på varandra. En bidragande orsak är Sveriges öppna gränser och statligt påbjudna generösa flyktingpolitik. Sammanhållningen i samhället sviktar.

Nu börjar byråkratin, bidragen, fusket och korruptionen svämma över. Allt mindre skola, vård och omsorg kostar allt mer pengar. På sikt riskerar vi hamna i Greklands situation, där tilliten mellan människorna är svag och därför försöket att införa en välfärdsstat blev katastrofal.

Samhällsekonomin kommer att braka ihop när folk inte längre kan räkna och skriva, och ingen varken kan eller vill bli lärare. Sverige har naturtillgångar, skog och malm, och än så länge går det väl att försörja någon miljon som inte är kvalificerade för arbetsmarknaden. Men sen är det stopp, både för välfärdssystem och utbildningssystem.

. . . “Man kan inte diskutera dessa frågor i Sverige”