fredag 19 augusti 2011

Äldrecentra eller flyktingmottagningar?

Hur länge håller vårt välfärdssystem? Under årets fem första månader har 41.481 personer fått uppehållstillstånd i Sverige. Här några reflektioner från ett norskt perspektiv.

Av Bjarne Dahl, Bærum

Vi eldre har det jevnt over bra her i landet. Rundt om på eldresentra tilbringer en stadig økende andel av befolkningen sin livsaften, og de som trenger hjelp blir vel ivaretatt av personalet. Tatt i betraktning at også politikerne blir eldre og etter hvert pleietrengende, er det vel å forvente at de legger tingene til rette, i god tid før de selv trenger hjelp.

Nå heises det stormvarsel rundt om i verden, også i Norge er her økende uro for fremtiden. Og de eldre, som gjerne har opplevd krisetider før, får beskjed om å bidra til å “stå han av”. I en velstående kommune som Bærum er det sendt ut beskjed til eldresentrene at pensjonistene må bidra, frivillig rett nok, men om ikke kommunen greier å samle inn et oppgitt millionbeløp, må et antall eldresentra stenges.

De fleste har nok råd til å bidra. De har bidratt gjennom et langt arbeidsliv, har likevel gjerne noen reserver for påkommende tilfelle. Men med den varslede eldrebølgen burde ikke nedleggelser av eldresentra være løsningen.

Her er nok en del budsjettposter som bedre kan tåle nedskjæringer, men vi gamle beskyldes jevnlig for gjerrighet, for griskhet, så jeg avstår fra forslag i denne omgangen. Men har noen av avisens lesere landet rundt hørt om budsjettkutt eller nedleggelser av de såkalte flyktningmottak? At noen av regjeringens og kommunestyrenes gjester blir pålagt å bidra økonomisk for å hindre nedleggelse? Flyktningmottakene er spredt landet rundt, min kommune fant heldigvis både plass og penger til ennå ett på årets budsjett, og uansett om her blir økonomisk orkan over Norge vil våre styrende vite å ivareta sine vertskapsforpliktelser. Som de såkalte nye landsmenn påpeker når de får fremføre sine klagesanger i radio og på fjernsyn: Norge har inngått internasjonale forpliktelser, vi, de fremmede, har rettigheter, dere har pliktene. Og blir de misfornøyde, får vi det som i England, Frankrike. De gamle er, heldigvis, ufarlige.

- - -

Fördelen med en åldrande befolkning