söndag 21 augusti 2011

Nedmonteringen av moralen har lett till att folk skyller allt på samhället

Många politiker vet att en ständig ström av lågutbildade, okunniga immigranter hjälper dem att öka regeringens makt och inflytande...

Upprorsmakarna är en produkt av den styrande eliten