torsdag 25 augusti 2011

Varför skjuter USA mot Libyen?

"Bildt tror inte på inbördeskrig i Libyen." Vad då, det är ju redan inbördeskrig sedan fem månader. Eller ska man rubricera det som anfallskrig? Libyen har fått känna på hur en anti-militaristisk, fredsälskande nobel-pristagare bombat "you-kno-what" ur dem. Om det varit någon annan än Obama skulle media ha krävt AVSÄTTNING för länge sedan.
Varför skjuter USA mot Libyen?