måndag 22 augusti 2011

Skapar brutala samhällen behov av hårdhänta tyranner för att hålla ordning?

Kanske behövs tyranner som Saddam, Mubarak, Assad och Gaddafi? Majoriteterna i länder som Egypten och Irak kan enkelt och demokratiskt rösta bort de kristnas rättigheter, judarnas, kvinnornas, homosexuellas eller någon annan minoritetsgrupp.

Bilden är från det irakiska valet 2005.

I april utfärdade en irakisk muslimsk lärd en fatwa som hävdar att ”det är tillåtet att spilla irakiska kristnas blod.”

40 % av flyktingarna som flyr Irak är kristna, fast de bara utgör 5 % av befolkningen. På sju år har 61 kyrkor förstörts. De kristna hade det bättre under Saddam.

I en vacker gest av kristen solidaritet