fredag 11 juni 2010

Dags att börja gilla kyrkan

Vart tog folkkyrkan vägen, banden mellan nation och kyrka? Genom anslutningen till EU och sekularisering och muslimsk invandring håller det svenska folket på att förlora sin suveränitet och identitet. Det är inte något unikt för vårt land, hela Europa är mitt uppe i ett tre-vägs kulturkrig mellan kristna, sekularister och muslimer...

läs vidare >>
d