måndag 21 juni 2010

Sverige krocksäkert?

Den första juli försvinner värnplikten. Mönstringen ersätts av en reklamfilm på 30 sekunder som ska värva ungdomar till Försvaret. Om de rödgröna vinner valet i höst behövs det många fler sekunder. Ohly, Sahlin och Wetterstrand tycker nämligen att det är dags att totalt skrota det svenska försvaret. Efter 200 år av fred behövs inget säkerhetsbälte.

Den röda linjen på bilden markerar den ryska gasledningen, blå linjer territorialgräns, och den svarta linjen svensk ekonomisk zon...

läs vidare >>