fredag 18 juni 2010

Här är Hamas rödgröna vänner ...

"Vi har fördomen att kvinnor i muslimska familjer är allmänt förtryckta... Jag tror inte att det är så," säger mot bättre vetande Maria Wetterstrand (MP). Men med en muslimsk riksdagsman i partiet som var med på Ship to Gaza törs hon väl inget annat.

Miljöpartiet (Kaplan), Vänsterpartiet (Ohly), Suicidaldemokraterna (Sahlin), Röda korset, Amnesty, Diakonia och Tidningarnas Telegrambyrå (TT) är inte trovärdiga när de demonstrerar mot blockaden av Gaza och blundar för vad Hamas står för. Men Israel kontrollerar inte varuflödet till Gaza utan orsak.

Denna gång heter det inte Endlösung der Judenfrage, men det mer rumsrena att låta EU överta kontrollen över leveranserna till Hamas och Gaza. Kan de förhindra att islamister smugglar in vapen? I Libanon ser ju FN genom fingrarna, tveksamt om EUSSR skulle uppföra sig bättre...

läs vidare >>