tisdag 8 juni 2010

Svenska, västliga och kristna värden

Enligt Sveriges grundlag måste kungahuset följa den Augsburgska bekännelsen och fördöma alla kätterier, bland annat de som muhammedanerna gör sig skyldiga till.

Grundlagen kommer troligen att ändras senare i höst, men för allt i världen, se till att monarken behåller trosbekännelsen! Sverige har halkat ner tillräckligt i det värderelativistiska träsket. Någon motvikt måste finnas kvar den dag då det finns fler muslimer än kristna i landet.

Från en dansk debatt om Luthers augsburgska bekännelse (Confessio Augustana):

"I en av sina skrifter om muhammedanerna kallar Luther den turkiska våldsmakten för 'djävulens tjänare, och en exponent för ondskans mordiska och förstörande kraft'. Islams Gud är alltså djävulen, sett ur Luthers teologiska synvinkel.

Men det går ju inte an i dessa så politiskt korrekta tider, då särskilt den evangeliska kristendomen ligger på magen för islam och låter sig trampas på, medan teologerna utstöter försonande ljud om islam som en systerreligion till kristendomen och annat dhimmi-nonsens."
En dhimmi (arabiska: ذمّي) är en person som lever i en muslimsk stat utan att vara muslim.

Läs mer: Allah är INTE den samma som Bibelns gud

d dn gp vl dn