onsdag 16 juni 2010

Stalin, Cloward och Piven

Vad är egentligen syftet med den svenska multikulturella agendan? Har beslutsfattarna verkligen en naiv övertro på att all världens kulturer kan samsas i Sverige, när konceptet inte fungerar någon annanstans i världen?

Ren hybris! Eller något värre? Läs vidare här!