lördag 9 juli 2011

Alliansens bästa lirare

Libertarianen Hägglund tvålade till anhängarna av den starka staten

läs mer här