torsdag 21 juli 2011

Stockholm har för lite bostäder men det betyder inte att folk är beredda att betala vad som helst

"Bostadsbristen i Stockholm ökar med förstagenerationsinvandring och ekonomiska flyktingar som ges uppehållstillstånd, det säger sig självt att de inte kommer att köpa en sexmiljonerslägenhet på Söder det första de gör."

Säger statsvetaren Jan Kallberg. Ovanligt att en akademiker vågar lyfta bladet från munnen. Den politiskt korrekta debatten om bostadsbristen påbjuder ju största möjliga tystnad om befolkningsökningen på grund av invandringen...

Invandring bidrar till bostadsbrist