fredag 8 juli 2011

Var du bor har stor betydelse

... för vilken vård du kan erbjudas.

Vad får ett barn kosta, och för vem?