söndag 3 juli 2011

I debatten om bostadsbristen tycks det vara något slags politisk korrekthet

... som påbjuder största möjligen tystnad om befolkningsökningen på grund av invandringen... läs mer här