torsdag 21 juli 2011

Landet där världens mest efterspanade terrorist kunde leva tryggt

Sedan länge befinner sig tungt beväpnade talibaner nära Pakistans kärnvapenbaser där Osama bin Laden levde i åratal i högönsklig välmåga.

Praktiskt taget all internationell islamisk terror har sina rötter i Pakistan. Islam är ett speciellt problem just därför att den hävdar gudomlig auktoritet i sina uttalanden och gudomlig sanktion för sitt barbari. En relativt liten militant fraktion av muslimer kan skrämma resten av en islamisk nation till skräckslagen, tyst underkastelse.

Obamas vördnad och eftergivenhet för islam