söndag 25 november 2012

Antisemitiska orgier på kyrkomötet

"I år har kyrkomötet bl a beslutat att den fiktiva staten 'Palestina' ska bli fullvärdig medlem i FN. Nyligen beslöt man att Svenska Kyrkan inte ska handla av judar. Mötet präglas som helhet av en vämjelig antisemitism. Några teologiska antisemiter finns naturligtvis på plats, men huvuddelen av delegaterna kommer från de politiska partiernas c-lag och är säkert främst okunniga."

"Det är ett tydligt politiskt ställningstagande som legitimerar terroristorganisationen Hamas och underminerar Israels ställning. Hamas erkänner inte Israel och deras stadgar är rakt igenom anti-israeliska, med hänvisningar till Sions vises protokoll. Målet är att störta Israel och metoden är jihad. Kyrkomötets stöd för en palestinsk stat blir därför ett indirekt hot mot Israels rätt att existera. Hotet mot Gazas befolkning är inte Israel, utan deras egna ledare, Hamas. I Hamas ögon blir alltför ofta människor reducerade till brickor i ett maktpolitiskt spel."

  Läs mer >>