måndag 26 november 2012

Varför det har kommit så mycket våld mot kvinnor i Sverige

... vill ingen tala om. Man tiger om främlingarnas kusliga och kalla kvinnosyn. Nu ska vi fösas tillbaka till 600-talets arabiska syn på kvinnan som mindre värd än mannen, annars är vi "rasister".

   Det duger inte!