söndag 18 november 2012

Lämna era konflikter hemma i de länder ni kommer ifrån

Malmö och Gaza har det gemensamt att de tar emot massiv biståndshjälp. Dessutom är de den allt genomträngande vänsterns importerade klienter.

   Video: Malmös jihadistklienter marscherar