fredag 23 november 2012

"Den är svensk som ser sig som svensk"

... bra sagt av SD:s partiledare Åkesson. Samma sak sade förre integrationsministern Sabuni: "Man kan välja att inte känna sig hemma". Svenskheten sitter inte i hudfärgen, den sitter i huvudet, vilka värderingar man har. Vad är ett fosterland? Det land som har fostrat en, vars värderingar man tagit till sitt hjärta.

   Det här är mitt fosterland