fredag 13 juli 2012

Bliv vid din läst, Anders Borg!

Saudi-Barbariens Stormufti: Förstör alla kyrkor i Gulfstaterna!
Om vi ​​vänder på det och får påven att uttala "Förstör alla moskéer i Europa", hur stor skulle nyheten vara?

En del verkar tro att islam är ungefär som kristendom, och att en moské är som en kyrka, och inte en kommandocentral för heligt krig.
Men i islam allt politik. Något privat finns inte. En imam är inte bara präst, han är också domare. En fruktansvärd makt som innebär att i Allahs namn kunna döma någon till döden. Och faktiskt, en imam är inte bara domare, han kan också vara verkställare av domen.

Sveriges finansminister Anders Borg är oroad över att stora invandrargrupper från Somalia, Irak, Eritrea och Afghanistan inte skulle känna sig delaktiga i Sverige: "Det är mycket viktigt att inte stöta bort dem, även om de kanske har en annan syn på jämställdhet än den som är dominerande i Sverige."

Om det bara vore så enkelt att moskéer är tempel och slöjor klädesplagg, men de medför också politiska förpliktelser. En kvinna kan inbilla sig att hon bär slöja av egen vilja men det är imamerna som definierar vad slöjan står för. Den signalerar att hon vill avskaffa demokratin och införa sharialagar.

Skomakare bliv vid din läst. Borg borde sig hålla sig till ekonomin där han lär vara Europa-bäst. Han verkar inte begripa att islam är ett hot mot jämställdheten.

Ett krig mot kvinnor