söndag 29 juli 2012

Det viktiga är inte principen ”en röst per medborgare”

... det viktiga är en maktfördelning i syfte att förhindra maktmissbruk.
Vi behöver en rättsstat som ger frihet från godtycke, inte en

Europeisk Superstat