måndag 2 juli 2012

Ett steg mot ett orättvisare USA med Obamas sjukvårdsreform


Skatten i USA är nu lika hög eller högre än vad man finner i de så kallade demokratiska socialistiska länderna i Europa. Utan en kursändring under de kommande tio åren kommer USA att passeras av minst tio länder när det gäller levnadsstandard.

. . USA subventionerar världens sjukvård - något man inte hör i debatten