onsdag 11 juli 2012

På ett mångkulturellt dagis i Malmö

... frågade barnen fröken hur hon lyckas svälja en hel gris. Deras föräldrar hade demoniserat och förstorat våra svenska matvanor till denna milda grad. Hon fick också höra att hon skulle hamna i ”brinnet” därför att hon inte var muslim.

Vilket ger en fingervisning om religionstillhörigheten hos telefonisten på Telenor som bad en kund ”brinna i helvetet”.

. . Mot terrorism är fläsk bättre än fjäsk