onsdag 25 juli 2012

Obama räknar med att få skjuts i sin valkampanj om han startar ett krig

... för att hjälpa sina kompisar från den arabiska våren till makten i Syrien, liksom han gjorde i Libyen. Rebellerna i Syrien består till stor del av terrorister och legosoldater, men det bekymrar inte Obama. Huvudsaken för honom är att Assad avlägsnas och ersätts med en sunni-islamistisk regim.

Sunni-Islam har en lång tradition att slå ihjäl människor av andra trosuppfattningar - särskilt andra muslimer - och de många minoriteterna i Syrien har verkligen anledning att hålla majoriteten nere.

Det är inte säkert att majoritetsstyre nödvändigtvis är bättre. Det har funnits flera exempel på att minoriteter förstår att skydda en större mångfald bättre än majoriteten.

Kristna mördas av syriska rebeller. Ämnet verkar vara helt tabu i västerländska medier, det är också en smula opassande när USA nu stödjer "demokraterna" med vapen. Det finns cirka 2 miljoner kristna i Syrien som västvärlden kan hjälpa islam med att bli mördade och utdrivna, med succén i Kosovo i färskt minne.

En fransk biskop reste genom Syrien och rapporterade enligt Vatikanens nyhetsbyrå att den västerländska pressen sprider desinformation om den verkliga karaktären av upproret i Syrien och förlänger och fördjupar därmed konflikten.

Tusentals kristna syrier flyr till grannlandet Libanon på grund av rädsla för rebellerna. Flyktingarna är nervösa och stressade. De fruktar också andra flyktingar. Anhöriga till rebellsoldater är också bland de flyende, och dessa har ett spänt förhållande till alla som de tror stödjer regimen.

Det är inte alls otänkbart att Obama tror att han behöver ett krig