måndag 30 juli 2012

Vapenstaden Kennesaw

Kriminaliteten sjönk efter att alla hem i Kennesaw beordrades ha ett vapen i huset.

. . Läs mer >>