fredag 12 oktober 2012

Christine Lagarde - kejsarinnan utan kläder

Efter att ha frigjort sig från kommunismens ok har Ungern blivit ett mycket liberalt land. Social ingenjörskonst är inte populärt. Myndigheterna vill inte gärna lägga sig i medborgarnas göranden och låtanden. Men sånt uppskattas inte av EU-bossen Barroso och IMF-chefen Lagarde...

    Läs mer >>